هم‌کله کارشناسی و ارشدش رو اقتصاد خونده. خودشم مطالعات اقتصادی و سیاسی زیادی داشته و به شدت رو تحلیل و توضیح اوضاع و شرایط مختلف مسلطه. زندگی کردن باهاش، مثل یه کلاسِ درسِ کامل و جامع و خوندن خلاصه‌ی یه سری کتاب خوبه‌. از طرفی، منم موجودِ آموزش‌پذیرِ خوبی هستم. حرفایی که می‌زنه تو ذهنم ته‌نشین میشه و به صورت غیر ارادی یه سری تجزیه و تحلیل روش می‌ره. 

درست حس اون آدمی رو دارم که نه با وقت گذاشتنِ زیاد، که به واسطه‌ی قرار گرفتن تو محیط، داره اقتصاد رو یاد می‌گیره، و کتاب‌ها، صرفا جزئیات ذهنش رو قوام میدن و به صورت دسته‌بندی شده به مغزش باز می‌فرستن. 

این همه گفتم که بگم یادگیری محیطی خیلی خیلی خیلی موثرتر از یادگیری با کتابه. اینه که وقتی به چیزی علاقه دارین، سعی کنین در کنار مطالعه، وقت زیادی رو برای قرار گرفتن تو محیط متناسب اون چیز بذارین.