میگن شروع کردن هرکاری اولش خیلی سخته. شما بشنوید و باور نکنید. شروع کردن هرکاری از صفر کشنده‌س. کشنده‌س و اگه شانس بیاری و زنده بمونی، تو می‌شی قهرمان بلامنازع زندگی خودت.

هم‌کله می‌گفت فاطمه اگه این هفته رو هم دووم بیاریم و زنده بمونیم، دیگه دلیلی برای مردن‌مون پیدا نمی‌شه تا آخر دنیا. و پر بی‌راه نمی‌گفت. همیشه وقتی این همه کار می‌کردیم به وسطای هفته‌ی بعد می‌رسیدیم و حالا فقط به وسط همین هفته رسیدیم!

خلاصه اومدم که بگم این روزا بی مکث ادامه داره. کارها سنگین و سنگین‌تر میشه و این دوهفته اخیر تو اوج فشار و سختی پرس شدیم و اومدم بگم من زنده‌ام هنوز. زنده‌ام و دارم می‌جنگم.

زنده‌ام و قراره ادامه بدم...