به نام تو

و به یاد تو

که سکوت‌ترینی، وقتی پرصداترینم و شنونده‌ترینی، وقتی لبریزترینم..

«که پروردگار من، مرا از کسانی قرار ده که آوازشان دادی، پس پاسخت دادند، به آنها توجه فرمودی، پس در برابر بزرگی‌ات مدهوش شدند، و با آنان راز پنهان گفتی و آنان آشکارا برای تو کار کردند.»

مناجات شعبانیه